Beroepscode

De beroepscode van de psychotherapeut, waarin is vastgelegd waaraan wij ons moeten houden bij de uitoefening van ons werk, kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.nl .

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • u heeft recht op informatie en inzage in uw dossier;
  • u heeft recht op geheimhouding van uw gegevens;
  • u heeft het recht een klacht in te dienen.

Het is belangrijk om eventuele onvrede over de behandeling of bejegening met mij te bespreken. Wanneer dit echter te weinig soelaas biedt, kunt u gebruik maken van de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van de Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten. Deze onderzoekt de klachten, geeft een oordeel en doet eventuele aanbevelingen.