Vergoeding

Psychotherapie valt onder de dekking van de basiszorg van uw zorgverzekering. Het jaarlijks eigen risico geldt dan ook voor deze behandelingen. Dit is voor 2016 385 euro.

Voor het eerst heb ik dit jaar alleen met de zorgverzekeraar CZ (CZ groep, OHRA en Delta Lloyd) en met de zorgverzekeraar VGZ ( VGZ, IZA, IZZ en overige maatschappijen die onder deze koepel vallen) een contract gesloten. Dat betekent dat de psychotherapie├źn rechtstreeks door uw verzekeraar worden vergoed.De tarieven worden vastgelegd door de NZa en de zorgverzekeraar.

Om de te grote inmenging van de zorgverzekeraars te verminderen, heb ik besloten met de andere zorgverzekeraars geen contract aan te gaan. Ook in dat geval wordt een groot deel van de behandeling vergoed, en is het van belang om samen afspraken te maken over de betaling. De zorgverzekeraars zijn altijd verplicht minimaal 60% van het NZa- tarief uit te betalen. Dit geldt als u verzekerd bent met een naturapolis. Als u verzekerd bent met een restitutiepolis is de verzekeraar verplicht 95-100% van het NZa-tarief te vergoeden.Aan het eind van een verzekeringsjaar kunt u overstappen naar een verzekeraar met een restitutiepolis.

U kunt er ook voor kiezen zelf te betalen. Er is dan geen tussenkomst nodig van een verwijzer of verzekeraar.

Voor niet verzekerde zorg geldt het OZP-tarief, maximaal 98 euro, vlg NZa.

Zie voor meer informatie de website van de LVVP: https//www.lvvp.info/voor cli├źnten/vergoedingsregeling/.

In 2014 is de dekking van de psychologische hulpverlening gewijzigd. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is het nodig dat u een verwijzing heeft van uw huisarts.

De huisarts of andere verwijzer (specialist, psychiater, bedrijfsarts) kan u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ (bij meer complexe problematiek ) en dan is psychotherapie de aangewezen vorm.De huisarts geeft een vermoeden van een DSM stoornis, waarvoor verwezen wordt, aan.

Bij het eerste gesprek dient u uw verzekeringsgegevens, alsook de verwijzing van de huisarts bij u te hebben. Uw BSN nummer wordt genoteerd evenals het nummer van uw legitimatiebewijs.

Voorheen werd per gesprek betaald. Sinds 2008 vindt de vergoeding plaats in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie): alle activiteiten in het kader van onderzoek en behandeling gemeten over een bepaalde tijd.

Bij niet nagekomen afspraken of te laat afgezegde (binnen 24 uur) zal een gedeelte van de kosten ( 50 euro) van de gemiste sessie bij u in rekening gebracht, omdat de zorgverzekeraar deze kosten niet vergoed.

Wachtruime