Aanmelding

U meldt zich telefonisch aan. In dit eerste gesprek wordt nagegaan wat uw hulpvraag is en of de problematiek zodanig is dat ik denk u van dienst te kunnen zijn. Als dit positief beantwoord wordt, maken we een afspraak voor het eerste intakegesprek.