Evaluatie en afsluiting

Tijdens de psychotherapie zal ik regelmatig met u evalueren hoe de behandeling verloopt. Ook nu kunnen vragenlijsten gebruikt worden om dit wat meer inzichtelijk maken.

In de regel vindt beƫindiging van de psychotherapie plaats in onderling overleg. Om goed af te kunnen sluiten is het van belang hier ook tijd voor te nemen. We bespreken of u het gevoel heeft alleen verder te kunnen en klaar te zijn. Zijn er andere redenen om afscheid te nemen? Ook de wijze van afscheid nemen, wordt besproken.

Ter afsluiting wordt nogmaals een vragenlijst ingevuld.