Onderlinge afspraken

Vakanties dienen tijdig bekend te zijn, zodat ik de behandeling daarop af kan stemmen.

Voor de continuŃ—teit van de psychotherapie is het van belang dat er zo min mogelijke onderbrekingen zijn. Wanneer u om welke reden dan ook verhinderd ben, vraag ik u 24 uur voor de gemaakte afspraak mij dit te laten weten, telefonisch of via de mail.

Wanneer ik verhinderd ben, laat ik dat in de regel ruimschoots van te voren weten.