Registraties

1996
Ingeschreven in Bigregister Psychotherapie; registratienummer : 29033825316

1999
Ingeschreven in Bigregister GZ psychologie; registratienummer : 09033825325

AGB zorgverlenerscode : 94002763

AGB praktijkcode: 94002329

In geschreven bij de Kamer van Koophandel nummer: 172522470000

Visitatie: 18 november 2011 certificaat