Behandeling

Ik werk vanuit het psychodynamische referentiekader. Dat betekent dat de gesprekken steunend/inzichtgevend van aard zijn.

Een dergelijke psychotherapeutische behandeling is gericht op het leren kennen van uzelf, de achtergronden van de psychische en/of relationele problemen en het verwerken daarvan. In de gesprekken is aandacht voor het beter leren kennen van de gevoelens, beelden en ideeën, die er in u leven. Mensen worden in hun doen en laten gestuurd door motieven waarvan ze zich vaak niet bewust zijn. Ervaringen in de vroege jeugd, maar ook latere ervaringen hebben veel invloed op hoe mensen zich ontwikkelen en hoe ze omgaan met zichzelf, met anderen en met hun verlangens en angsten. Vaak herhalen mensen in hun leven dezelfde patronen in beleving en gedrag, zelfs als dat vervelende gevolgen heeft. Ze hebben bijv. steeds aanvaringen met collega’s of onbevredigende intieme relaties zonder te weten hoe dat komt.

Ik begeleid u in het proces van bewustwording en toenemend begrip van het eigen gedrag door te luisteren, en vragen te stellen. Samen proberen we de belevingen te begrijpen. Een beter begrip van uw binnenwereld (en die van anderen) kan leiden tot een vermindering klachten, maar ook tot een andere manier van omgaan met uzelf. Wie meer naar binnen durft te kijken, weet ook duidelijker waar hij staat en waarom hij bepaalde keuzes maakt. Daardoor kunnen klachten afnemen en haalt u meer voldoening uit uzelf, uw relaties en het leven. Het gewenste resultaat is dat u zelfbewuster in het leven komt te staan: een toename van uw gevoel van eigenwaarde. Deze vorm van psychotherapie duurt vaak wat langer dan andere psychotherapievormen en vraagt om een intensieve samenwerking.

Afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van de cliёnt varieert de psychotherapie van een meer steunende naar een meer openleggende psychotherapievorm. Daarnaast is de psychotherapie een integratieve psychotherapie, dwz een psychotherapie waarbij behandeltechnieken uit diverse psychotherapierichtingen (gedragstherapie, clientcentered therapie, psychoanalytische therapie, kortdurende psychodynamische therapie) gebruikt worden. Zodoende ontstaat er een mix die toegesneden is op de cliënt en de hulpvraag. De therapie is soms kort, soms langer. In het ene geval meer klachtgericht en gestructureerd en in het andere geval meer persoonsgericht en ongestructureerd.

Wanneer wij samen tot een therapie besluiten dan kan deze over het algemeen op korte termijn van start gaan, tenzij er sprake is van een wachtlijst.