Intake en indicatiestelling

In de loop van enkele onderzoeksgesprekken stel ik vragen over uw problemen in uw huidige situatie. Speelden deze problemen al eerder of dienen die zich nu voor het eerst aan? Ook wordt er stilgestaan bij uw levensloop.

Dit alles dient

  • om na te gaan wat uw problemen zijn;
  • om inzicht te krijgen hoe u als persoon met uzelf en met anderen omgaat;
  • om de samenhang hiervan helder te krijgen.

Vaak maak ik gebruik van vragenlijsten. Ook wordt er stilgestaan bij ons contact. Aan het einde van de onderzoeksperiode volgt het adviesgesprek. Daarin bespreken we

  • wat de diagnose is,
  • wat de behandelmogelijkheden zijn en
  • wordt samen met u het behandelplan besproken. In dit behandelplan wordt de problematiek, het behandeldoel en de verdere afspraken beschreven.

Het is van belang na te gaan of u zich kunt vinden in deze manier van onderzoek en behandelen. Mocht ik niet de geschikte behandelaar zijn, dan verwijs ik u door naar een collega of instantie.